Lokaty bankowe – rodzaje i definicje z nimi związane

Lokaty bankowe to popularne produkty finansowe, które w swojej ofercie ma większość banków. Cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród tych klientów, którym zależy na bezpiecznym przechowywaniu kapitału i jego stopniowym powiększaniu. Choć zysk z lokat dla wielu osób jest zbyt niski, dla innych ważniejsze od jego wysokości jest bezpieczeństwo. A przyznać trzeba, że lokaty są wyjątkowo bezpiecznym sposobem na oszczędzanie. To właśnie z tego powodu wciąż nie brakuje klientów zainteresowanych tą metodą gromadzenia oszczędności. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, banki przygotowują różnorakie oferty lokat. Jak pośród tak wielu możliwości znaleźć najlepszą dla siebie lokatę? Czym się kierować podczas wyboru i co jeszcze warto wiedzieć na temat lokat bankowych? Spróbujmy ustalić najważniejsze fakty z nimi związane.

Czym jest lokata bankowa?

Lokata bankowa to rodzaj produktu bankowego, którego zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie zgromadzonego kapitału. Zawiera się ją na określony czas. W zależności od rodzaju lokaty może to być kilka miesięcy, a nawet lat. W tym czasie klient powierza bankowi swoje pieniądze, które na ten czas zostają „zamrożone”. Oznacza to, że jeśli chce dotrzymać warunków lokaty, a tym samym na niej zarobić, nie może korzystać ze swoich środków przez określony czas. W tym czasie od zgromadzonego na lokacie kapitału bank nalicza stosowne odsetki. Ich wysokość uzależniona jest od oprocentowania danej lokaty. I znów w zależności od wybranej oferty mogą zostać one wypłacone dopiero wraz z wygaśnięciem lokaty lub być wypłacane cyklicznie, przez cały okres jej trwania. Po upłynięciu wyznaczonego terminu bank wypłaca klientowi umieszczone na lokacie środki. W przypadku niektórych rodzajów lokat do wypłaty może dojść przed upływem terminu zawartego w umowie bez szkody dla klienta. Oznacza to, że może on przedterminowo zerwać lokatę, wypłacając z niej całość kapitału wraz z wypracowanymi do tej pory odsetkami.

Polecane  Oprocentowanie lokat bankowych – rodzaj i wysokość

Najpopularniejsze lokaty bankowe

Lokata standardowa

Jedną z najpopularniejszych lokat bankowych jest tzw. lokata standardowa. Ten rodzaj lokaty najczęściej ma stałe oprocentowanie. Zawiera się ją na określony czas, zazwyczaj nieprzekraczający kilku miesięcy. Po wygaśnięciu lokaty klientowi wypłacony zostaje cały kapitał powiększony o wypracowane odsetki. Lokata standardowa ma bardzo proste i czytelne zasady. Nie jest też obarczona żadnym ryzykiem, dlatego cieszy się największym zainteresowaniem klientów, którym zależy przede wszystkim na bezpiecznym przechowywaniu zgromadzonych oszczędności i uzyskaniu od nich zysku.

Lokata progresywna

Kolejnym rodzajem są lokaty progresywne. Zakłada się je na zdecydowanie dłuższy czas niż lokaty standardowe. Cechą charakterystyczną lokaty progresywnej jest fakt, iż klient sam decyduje o tym, jak wysoko będzie oprocentowana jego lokata. Jak to możliwe? Otóż w przypadku lokaty progresywnej wysokość oprocentowania zwiększa się wraz z wydłużeniem terminu jej zawarcia. W praktyce oznacza to, że im dłużej klient będzie utrzymywał na lokacie swoje oszczędności, tym więcej na nich zarobi. Przedterminowe zerwanie lokaty progresywnej nie skutkuje utratą wypracowanego zysku. Klient otrzymuje więc swoje środki powiększone o wysokość odsetek wypracowanych w danym czasie. To propozycja dla tych, którzy nie potrzebują szybkiego dostępu do swoich oszczędności i mogą pozwolić sobie na ich długotrwałe zamrożenie.

Lokata rentierska

Lokata rentierska to kolejna lokata długoterminowa. Zakłada się ją średnio na okres od 1 roku do 2 – 3 lat. Ten rodzaj lokaty wyróżnia dość wysokie oprocentowanie oraz fakt, iż w jej przypadku odsetki od ulokowanego kapitału wypłacane są cyklicznie, w okresach ustalonych w umowie. Niestety lokata rentierska nie jest dla każdego, gdyż minimalny próg kapitału, który można ulokować, jest dość duży.

Polecane  Popularne produkty bankowe – lokata terminowa

Lokata walutowa

Poza wyżej wymienionymi wyróżnia się jeszcze m.in. lokatę walutową oraz strukturyzowaną. Obecnie dużą popularnością cieszą się również lokaty online, które można założyć za pośrednictwem internetu. Wybór właściwej powinien być podyktowany własnymi potrzebami i poprzedzony dokładną analizą kilku ofert różnych lokat.

Oprocentowanie lokaty – stałe czy zmienne?

Analizując oferty lokat bankowych, można zauważyć różnice w ich oprocentowaniu, dotyczące nie tylko jego wysokości, ale też rodzaju. W niektórych z nich oprocentowanie jest stałe, w innych zaś zmienne. Co to oznacza? Stałe oprocentowanie, zgodnie ze swoją nazwą, zachowuje stałą wysokość przez cały czas trwania lokaty. To z kolei umożliwia klientowi wyliczenie zysku już w chwili zakładania lokaty. W przypadku zmiennego oprocentowania wysokość odsetek od zgromadzonego na lokacie kapitału uzależniona jest od zmieniającej się wysokości stóp procentowych. Te zaś są zależne m.in. od aktualnej sytuacji na rynku finansowym oraz kondycji gospodarczej kraju. Ze względu na te zmienne czynnik trudno wyliczyć ostateczny zysk z lokaty. Może się bowiem zdarzyć, że będzie on większy lub mniejszy niż pierwotnie zakładano. Lokata ze zmiennym oprocentowaniem wiąże się ze zdecydowanie większym stopniem ryzyka, ale za to zazwyczaj jest bardziej dochodowa. Warto więc rozważyć jej założenie, biorąc pod uwagę własne potrzeby i oczekiwania w zakresie pomnażania kapitału.

Lokata bankowa – czy warto?

Pomimo tego, że lokaty generują zyski średniej wysokości, to jednak cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieje się tak dlatego, że są one jednym z najbezpieczniejszych produktów bankowych pozwalających wypracować zysk. Zakładając lokatę, klient ma gwarancję wypłaty umieszczonej na niej środków powiększonych o sumę wypracowanych odsetek. To właśnie z tego powodu lokaty uważne są za bezpieczny sposób przechowywania pieniędzy, który – choć może nie gwarantuje dużych zarobków – zapewnia ochronę kapitału, umożliwiając spokojne gromadzenie oszczędności (1).

Polecane  Lokata krótkoterminowa – wszystko, co musisz wiedzieć

Źródło:

  1. Rogoz A., „Co to jest lokata bankowa? Definicja i rodzaje lokat”, (https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/), data dostępu: 28.11.2021.