Czas trwania lokaty

Najogólniej rzecz biorąc, lokata bankowa to taki rodzaj produktu bankowego, w ramach którego umawiamy się z bankiem, że przekażemy mu określoną sumę pieniędzy na określony czas, a on da nam odsetki jako zapłatę za przetrzymanie naszych pieniędzy na jego rachunkach przez ten czas. Czas jest tutaj kwestią kluczową, ponieważ lokata bankowa tym właśnie różni się od prostego depozytu, że zobowiązujemy się nie wyjmować pieniędzy z banku przez cały okres jej trwania. Jest to kwestia kluczowa, ponieważ jeśli bank chce udzielać pożyczek, musi posiadać odpowiednie rezerwy kapitałowe i by jego działalność mogła być płynna i przewidywalna, takie rezerwy kapitałowe muszą mieć możliwie stały charakter. Produkt bankowy o teoretycznie określonym czasie, jakim jest lokata, działa w tym względzie bardzo dobrze.

Warto tutaj podkreślić, że lokata bynajmniej nie jest zamrożeniem kapitału. Jest to nieporozumienie, które stosunkowo rzadko, ale mimo wszystko pojawia się w tym temacie. Lokaty bankowe to przyrzeczenie, że przez dany czas nie będziemy naszych pieniędzy ruszać, ale cały czas są to pieniądze nasze, więc bank nie może pokazać nam umowy, zasłonić się nią i odmówić wypłacenia pieniędzy. Jeśli zerwiemy umowę, nasze korzyści oczywiście zostaną zmniejszone lub znikną całkowicie, ale nasze pieniądze będą w naszej kieszeni.

Zazwyczaj opłaca się inwestować w możliwie dłuższe lokaty bankowe, ponieważ im lokata bankowa ma dłuższy czas zamrożenia, tym można liczyć na wyższą sumę odsetek po jej zakończeniu. Nie jest to oczywiście sztywna zasada, ponieważ banki dość często nie oferują lepszych warunków, jeśli czas trwania lokaty będzie tylko nieznacznie dłuższy, ale mimo wszystko można być pewnym, że oprocentowanie lokaty dwuletniej jest zawsze znacznie lepsze, niż oprocentowanie lokaty trzymiesięcznej. Mając to na uwadze, trzeba też zdawać sobie sprawę z faktu, że rzez dłuższy czas może się wydarzyć więcej rzeczy i może dojść do sytuacji, w której będziemy zmuszeni zlikwidować naszą lokatę i ponieść z tego powodu koszty zmniejszenia zysków.

Polecane  Pomysł na lokatę bankową