Jak działa lokata bankowa

Lokata bankowa należy najbezpieczniejszych narzędzi oszczędnościowych jakie oferują banki. W zależności od rodzaju lokaty możemy zyskać nawet do pięciu procent w stosunku rocznym jeśli tylko nauczymy się z niej korzystać.

Olbrzymią zaletą lokat jest to, że pieniądze na nich ulokowane są w pełni bezpieczne. Podlegają one bowiem ochronie ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, aż do kwoty stu tysięcy euro. W przypadku gdyby bank okazał się niewypłacalny wszystkie pieniądze zostaną nam zwrócone w ciągu dwudziestu dni od złożenia wniosku. Lokata w swoim działaniu przypomina bowiem trochę pożyczkę z tym że w roli pożyczkodawców występuje tu klient, a pieniądze pożycza bank.

Najważniejszym na który należy zwrócić uwagę przy zakładaniu lokaty jest oczywiście oprocentowanie

Ta jest przedstawiana zazwyczaj w rozrachunku rocznym, musimy zatem zdawać sobie sprawę, że jeśli założymy lokatę na krótszy okres to musimy szacowanie zysków dopasować do terminu trwania lokaty. Powinniśmy się też dowiedzieć czy oprocentowanie będzie zmienne czy stałe. W tym drugim wypadku od momentu założenia lokaty jesteśmy w stanie wyliczyć jaki zysk otrzymamy. W przypadku oprocentowania zmiennego na poziom zysku wpłynie poziom inflacji i stóp procentowych. Jeśli spodziewamy się obniżki stóp procentowych zdecydowanie bardziej korzystnie jest wybrać stałe oprocentowanie, kiedy oczekujemy podwyżki więcej zarobimy na oprocentowaniu zmiennym.

Polecane  Lokata a konto w banku

Czas trwania lokaty

Okres na który możemy założyć lokatę wynosi zazwyczaj od miesiąc do nawet kilku lat. Ten powinniśmy wybrać bardzo starannie bo wyjęcie przed czasem środków finansowych oznacza zazwyczaj utratę wszelkich potencjalnych i już osiągniętych zysków. Z tego powodu lokata bankowa jest instrumentem dla tych oszczędzających którzy mogą sobie pozwolić na swoiste zamrożenie środków finansowych na dany okres czasu i bez konsekwencji dla bieżącej konsumpcji. Warto też na samym początku przemyśleć na jaki okres powinniśmy założyć lokatę i dokonać dywersyfikacji oszczędności. To znaczy część z nich ulokować na lokatach długoterminowych a resztę na lokatach z krótszym terminem.

Więcej na stronie https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/