Zysk z lokaty – jak obliczyć? Ile można zyskać?

Lokata to jeden ze sposobów ochrony kapitału przed inflacją. Na jej założenie często decydują się osoby, które chcą w pewnym sensie „przechować” majątek, np. gdy nie są gotowe, by zainwestować go w określony cel. Na lokacie można nie tylko zdeponować pieniądze, ale także zyskać. Zysk uzależniony jest jednak od wielu czynników. Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak założyć lokatę bankową?

Lokatę bankową może założyć każda pełnoletnia osoba dysponująca określonym kapitałem pieniężnym. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim przemyśleć swoje możliwości finansowe. Warto pamiętać o tym, że kwota wpłacana na lokatę zostaje zamrożona przez bank, a właściciel pieniędzy nie może korzystać z nich przez cały okres lokaty. Tym, co należy koniecznie wziąć pod uwagę, jest fakt, że zerwanie lokaty przed upływem czasu określonego w umowie jest możliwe, ale skutkuje utratą zysku. Oznacza to, że pieniądze można wycofać z lokaty, jednak nie zostaną wówczas wypłacone odsetki. Decydując o wysokości kwoty wpłacanej na lokatę, należy zatem obliczyć, jaką kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel. To samo dotyczy okresu, na jaki chce się wpłacić daną kwotę. Lokatę można otworzyć np. na kilka miesięcy lub kilka lat – wiele zależy od banku i jego oferty. Od terminu zależeć będzie oprocentowanie – lokaty długoterminowe przynoszą większy zysk niż krótkoterminowe. A jak można założyć lokatę? Większość banków umożliwia swoim klientom zakładanie lokaty bankowej w placówce stacjonarnej lub w przez internet. Przed założeniem warto porównać oferty kilku banków i sprawdzić, która jest najkorzystniejsza. Banki często oferują bardziej opłacalne warunki nowym klientom.

Polecane  Kiedy lokata bankowa jest najlepszym pomysłem na oszczędzanie?

Zysk z lokaty – jak go obliczyć?

Oprocentowanie lokat terminowych w zdecydowanej większości przypadków określane jest w skali roku. Warto wiedzieć, że chociaż długość trwania lokaty zwykle podawana jest w miesiącach lub latach, to do obliczenia zysku z lokaty potrzebna jest konkretna liczba dni jej trwania. Wynika to z faktu, że nie każdy miesiąc cechuje jednakowa liczba dni, a zatem trzymiesięczna lokata założona w styczniu będzie trwać o 2 dni krócej niż lokata założona w październiku, dlatego przyniesie minimalnie mniejszy zysk.

Kwestią istotną dla generowania zysku z lokaty jest kapitalizacja odsetek. Im częściej ona zachodzi, tym lepiej. Dlaczego? Kapitalizacja odsetek to dodanie przez bank naliczonej kwoty odsetek do pieniędzy zgromadzonych na lokacie. Jeśli bank będzie kapitalizować odsetki co miesiąc, to z każdym miesiącem kwota, od której naliczane są odsetki, będzie wzrastać, co sprawia, że zysk z lokaty będzie coraz większy.

Kolejną ważną informacją dla osób korzystających z lokat jest fakt, że naliczenie odsetek nie oznacza czystego zysku. Od naliczonych odsetek należy odjąć podatek Belki, czyli 19%. Jeśli więc kapitalizacja odsetek zachodzić będzie każdego miesiąca, to podatek również będzie płacony co miesiąc. Jeśli jednak kapitalizacja będzie zachodzić jednorazowo na zakończenie lokaty, podatek zapłacimy tylko jeden raz. Dobrym wzorem na obliczenie zysku z lokaty jest:
kwota depozytu*liczba dni trwania lokaty*oprocentowanie w skali roku/365 dni
Przykładowo, wpłacając 3000 zł na 6 miesięcy w styczniu na lokatę z oprocentowaniem 4%, po zamknięciu lokaty zyskamy: 3000*181*0,04/365=59.5 zł. Następnie, po odjęciu 19% podatku pozostaje 48,2 zł. Lokata zostanie więc zamknięta z kwotą 3048,2 zł.

Polecane  Jak wybrać konto oszczędnościowe i na co zwrócić uwagę?

Źródła:

  • https://finanse.rankomat.pl/poradniki/obliczyc-zysk-lokaty/
  • https://biznes.wprost.pl/poradnik/twoj-portfel/10712332/zysk-z-lokaty-jak-obliczyc-ile-mozna-zarobic.html
  • http://lokatowy.pl/jak-zalozyc-lokate/