Czym jest procent składany i jak wpływa na zyski z lokaty? Jak obliczyć, ile faktycznie zarobimy na danej lokacie?

Procent składany to pojęcie, z którym powinniśmy się zapoznać, jeśli decydujemy się na inwestowanie naszych oszczędności. Możemy się z nim spotkać np. przy lokatach, jak i na rachunkach oszczędnościowych.

Znając definicję procenta składanego, policzymy potencjalne zyski ze zdeponowanych w banku środków. Aby nasza kalkulacja była dokładna, powinniśmy skorzystać jednak także z innych, powszechnie dostępnych narzędzi.

Procent składany – definicja

Procent składany to oprocentowanie wkładu pieniężnego, czyli kapitału, umieszczonego przez nas w depozycie, a więc np. na lokacie lub rachunku oszczędnościowym. Polega ono na dopisywaniu odsetek do zdeponowanej kwoty. Jest to czynność systematyczna, wykonywana w stałym okresie, najczęściej 1 roku.

Warto mieć na uwadze to, że pierwsze naliczenie odsetek i dodanie ich do podstawy oprocentowania nie jest procentem składanym. Wówczas odsetki są naliczane wyłącznie w stosunku do podstawy. Procentem składanym będzie z kolei 2, 3 i kolejne operacje. W ich przypadku następuje już bowiem naliczanie odsetek od powiększonej o wcześniejsze odsetki podstawy oprocentowania.

Procent składany jest zatem ważnym elementem długofalowego oszczędzania. Systematyczne wpłaty po każdej kapitalizacji odsetek mogą stworzyć doskonałą bazę do obliczania kolejnych, jeszcze większych zysków.

Oprocentowanie proste a oprocentowanie składane

Przy oszczędzaniu krótkoterminowym najczęściej mamy do czynienia z procentem prostym. Mówimy o sytuacji, w której po skapitalizowaniu odsetek na lokacie lub koncie oszczędnościowym są one przekazywane na wskazany przez nas rachunek. Nie dochodzi wówczas do powiększenia kwoty na lokacie i w związku z tym w ramach kolejnej kapitalizacji odsetki będę kalkulowane w tej samej wysokości.

Polecane  Stopy procentowe i ich wpływ na lokaty

Jeśli jednak odsetki powiększają kapitał co pewien okres (np. roku, przy lokacie 3-letniej), mamy już do czynienia z procentem składanym. Zatem to oszczędzanie długoterminowe jest efektem takiej kalkulacji.

Jak obliczyć zysk z lokaty – podstawowe kwestie

Procedura zakładania lokaty jest prosta. Trudniejsze będzie natomiast wyliczenie tego, ile na niej zarobimy. Nie pomoże w tym prosta matematyka. Możemy jednak skorzystać z kalkulatora lokat dostępnego online. Udostępnia go wiele serwisów. Jeśli chodzi o to narzędzie, wystarczy, że wpiszemy kwotę depozytu, jej czas w miesiącach i roczną stopę oprocentowania lokat. Dzięki temu wyświetli się nam suma, która zostanie wypłacona na koniec okresu depozytu. Co charakterystyczne, w wyliczeniach zysku z lokaty możemy spotkać podatek Belki. Jest to opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych, potrącane przy każdej wypłacie odsetek. Jego wysokość jest stała i wynosi 19%. Przykładowo: odkładając dziś 100 000,00 zł na lokatę oprocentowaną w skali roku wskaźnikiem 4%, za pół roku możemy wypłacić sumę 102 700,00 zł.

Jak obliczyć procent składany?

Wzór na procent składany wygląd w następujący sposób:

Kwota końcowa = kwota początkowa * (1+wysokość oprocentowania) ^ ilość okresów. 

Działanie takiego procenta składanego możemy łatwo wytłumaczyć na przykładzie lokaty trzyletniej z kapitalizacją roczną, założonej na kwotę 1 000 zł, z oprocentowaniem 5 proc. w skali roku. Działanie wygląda wówczas w następujący sposób:

Kwota początkowa – 1 000 zł * (1+wysokość oprocentowania 5 proc.) ^ ilość okresów – 3.

Wyliczenie kwoty, która zostanie zwrócona na konto po zakończeniu lokaty:

Polecane  Czym jest procent składany i jak wpływa na zyski z oszczędności?

Kwota początkowa * (1+wysokość oprocentowania * ilość okresów)

1000 zł *(1+0,05^3) = 1157 zł

Realny zysk wyniesie zatem 157 zł. Trzeba go jeszcze tylko pomniejszyć o podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) w wysokości 19%

157*(1-0,19) = 126 zł.

Oznacza to, że ostatecznie na nasze konto, po zakończeniu lokaty, wpłynie kwota 1126 zł.

To, ile zarobimy w kolejnych latach oszczędzania na lokacie z procentem składanym na kwotę 1000 zł i z oprocentowaniem 5%, pokazuje poniższy przykład:

* I rok oszczędzania – 50 zł odsetek (-19% podatku), czyli do kwoty 1000 zł dopisane zostanie 41 zł,

* II rok oszczędzania – od kwoty 1041 zł liczone są kolejne odsetki w kwocie netto 42 zł,

* III rok oszczędzania – od kwoty 1083 liczone są kolejne odsetki w kwocie netto 43 zł.

Łącznie odsetki uzyskane z tytułu takiej lokaty przy procencie składanym, po uwzględnieniu przy każdej kapitalizacji podatku od zysków kapitałowych wyniosą 126 złotych.

Jak zmaksymalizować zyski z lokat?

Gdy chcemy dobrze zainwestować swoje pieniądze, powinniśmy skorzystać z kilku różnych źródeł, które będą pomocne w podjęciu właściwej decyzji. Przydatnym narzędziem są powszechnie dostępne w Internecie porównywarki produktów bankowych oraz kalkulatory lokat. Powinniśmy po nie sięgnąć jednak dopiero wtedy, gdy zapoznamy się z przykładowymi propozycjami kilku różnych banków. Może się bowiem okazać, że ich rozwiązania, jeśli chodzi o lokowanie kapitału, różnią się w kwestii potencjalnych zysków od naszych kalkulacji dokonanych zgodnie z tym, co znajduje się na stronie internetowej banku. Warto ponadto zasięgnąć informacji u osoby, która na co dzień zajmuje się inwestowaniem środków (czyli jest związana z bankowością). Dzięki temu unikniemy błędów w wyborze najlepszej obecnie propozycji banku i porównamy ją z np. z takimi produktami jak konto oszczędnościowe.

Polecane  Pieniądze na lokacie – zyski?

Źródła:

Kalkulator lokat – Oblicz zysk z lokaty online

https://pieniadze.rp.pl/konta-bankowe/art17442531-procent-skladany-co-to-jest-i-jak-go-obliczyc

https://www.money.pl/gospodarka/czym-jest-procent-skladany-i-do-czego-sie-go-wykorzystuje-6780785368849280a.html