Od czego zależy oprocentowanie lokat bankowych?

Lokata to popularny produkt bankowy, który pozwala na bezpieczne pomnażanie kapitału. Jest ona formą umowy z bankiem, w ramach której klient powierza bankowi ustaloną z góry kwotę na określony czas. Oprocentowanie lokaty może się różnić w zależności od banku.

Wśród głównych czynników, które wpływają na oprocentowanie lokat bankowych, znajdują się przede wszystkim wysokość stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (NBP), sytuacja na rynku międzybankowym, konkurencja między bankami oraz okres trwania lokaty. Na specjalne oprocentowanie mogą liczyć ponadto nowi klienci banków oraz ci, którzy spełnią określone warunki.

Stopy procentowe a oprocentowanie lokat bankowych

Na oprocentowanie lokat bankowych wpływają przede wszystkim stopy procentowe ogłaszane przez Narodowy Bank Polski. Ulegają one okresowym zmianom, w zależności od sytuacji na rynku. Główny wpływ na nie ma inflacja. W przypadku jej szybkiego wzrostu NBP podwyższa stopy procentowe. W odwrotnej sytuacji ulegają one z kolei obniżeniu. W czerwcu stopa procentowa lombardowa, po której NBP udziela kredytu bankom komercyjnym, wyniosła 6,5%.

Sytuacja na rynku międzybankowym a oprocentowanie lokat bankowych

Także sytuacja na rynku międzybankowym może mieć wpływ na oprocentowanie lokat bankowych. Zdarza się bowiem, że poszczególne banki oprócz transakcji z NBP lokują i pożyczają pieniądze od innych banków, które prowadzą działalność komercyjną. Do przeliczania takich wzajemnych pożyczek stosowany jest wskaźnik WIBOR-3M określający oprocentowanie kredytów o 3-miesięcznym terminie zapadalności (na koniec czerwca 2022 r. wynosił on nieco ponad 7%) lub WIBOR-6M, który wskazuje oprocentowanie kredytów o 6-miesięcznym terminie zapadalności (na koniec czerwca 2022 r. ok. 7,3%). Banki pożyczają także między sobą pieniądze na rynku międzybankowym przy wykorzystaniu wskaźnika WIBOR 12-miesięcznego (na koniec czerwca 2022 r. około 7,5%). Różnice w przeliczaniu oprocentowania lokat w poszczególnych bankach mogą być zatem duże. Wartości wskaźników WIBOR uzależnione są częściowo od stóp procentowych, ale także od ogólnej sytuacji finansowej całego sektora bankowego.

Polecane  Lokaty dla firm — sposób na oszczędzanie w firmie

Konkurencja między bankami komercyjnymi a oprocentowanie lokat

Wysokość oprocentowania, jeśli chodzi o lokaty bankowe, może się także różnić ze względu na konkurencję między bankami komercyjnymi. Obserwują one sytuację na rynku, podejmując decyzje o nowych ofertach depozytów. Warto mieć na uwadze to, że oprocentowanie lokat bankowych jest często niższe od oprocentowania kredytów. Wynika to z innych wzorów do ich wyliczania. W przypadku kredytów gotówkowych konsumenckich do takiej kalkulacji stosowana jest głównie stopa referencyjna ustalana przez Narodowy Bank Polski (NBP), a kredytów hipotecznych – rynkowa stopa międzybankowa, której reprezentantem jest popularny wskaźnik WIBOR. Banki czerpią zyski z odsetek na kredycie i dzielą się nimi z klientami częściowo, resztę przeznaczając na utrzymanie swojej kadry i inwestycje.

Okres trwania lokaty a oprocentowanie

Wysokość oprocentowania lokaty jest równie często skorelowana z okresem jej trwania. Wyżej oprocentowane są np. lokaty 6-miesięczne lub roczne niż lokaty na kilka dni. To dlatego bardziej opłaca się zdeponować na lokacie większą sumę na dłuższy okres. Bank jest ją bowiem w stanie lepiej zainwestować, korzystając z bezpiecznych narzędzi inwestowania, przez co możemy liczyć na wyższe odsetki. Warto mieć na uwadze to, że gdy wybierzemy lokatę na dłuższy okres i będzie trzeba ją zerwać w trakcie jej trwania, istnieje możliwość odzyskania części już naliczonych odsetek. Wszystko zależy jednak od oferty konkretnego banku.

Lokaty promocyjne – co warto wiedzieć?

Na rynku lokat bankowych możemy spotkać także oferty, w których oprocentowanie jest wyższe od stóp procentowych i wskaźników WIBOR. Są to produkty oszczędnościowe głównie dla nowych klientów, którzy zdecydują się na skorzystanie z określonego produktu – np. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR-u). Oprocentowanie promocyjne dostępne jest w takim przypadku na określony czas, do określonej kwoty (np. 10.000 złotych na 3 miesiące).

Polecane  Jak działa lokata bankowa

Jeśli chodzi o lokaty bankowe promocyjne, mogą z nich skorzystać także stali klienci. Obserwując ofertę banku, trafimy np. na lokaty dla nowych środków. W ich przypadku oprocentowanie jest wyższe dla nadwyżki depozytów umieszczonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Jest to zatem zachęta dla klientów, by trzymali swoje środki zdeponowane na koncie danego banku. Ponadto możemy się też spotkać z lokatami promocyjnymi dostępnymi w związku z określonymi wydarzeniami. Przedstawicielem takiego produktu oszczędnościowego jest lokata urodzinowa. Jest ona nawet 2-3 razy wyżej oprocentowana niż klasyczna lokata bankowa. Można z niej skorzystać w dniu urodzin, jak i kilka dni wcześniej lub później. Taka lokata urodzinowa jest limitowana. Dotyczy ona bowiem tylko określonej kwoty zdeponowanej na określony czas, tak jak w przypadku lokaty promocyjnej dla nowych środków.

Gdzie można porównać ze sobą lokaty?

Na rynku bankowym dostępnych jest wiele ofert lokat. Jak wybrać tę najkorzystniejszą w danym momencie? Wystarczy, że skorzystamy z porównywarki online. Trzeba w niej tylko uzupełnić takie informacje jak interesująca nas kwota i okres lokaty, by po kilku sekundach wyświetliły się dane dotyczące oferty poszczególnych banków. Taką listę można uporządkować, sortując ją np. pod względem wysokości uzyskanych z tytułu lokaty odsetek. Dane w porównywarkach lokat bankowych online aktualizowane są niemal codziennie. Informacje na takie portale dostarczają nie tylko klienci banków, ale również ich pracownicy oraz obserwatorzy rynku.

Źródła:

  • https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/
  • https://www.pdm.com.pl/od-czego-zalezy-oprocentowanie-lokat/
  • https://prnews.pl/od-czego-zalezy-dzis-oprocentowanie-depozytow-ekspertka-bnp-paribas-wyjasnia-464039
Polecane  Lokata na nowe środki – czym jest i dla kogo jest przeznaczona?