Oprocentowanie lokat bankowych – rodzaj i wysokość

Oprocentowanie lokat bankowych to najważniejsze kryterium wyboru depozytu. Nic dziwnego. To właśnie ono warunkuje bowiem wysokość przyszłych zysków. W artykule wyjaśnimy, czym jest w praktyce lokata. Omówimy także rodzaje i wysokość oprocentowania dostępnych na rynku depozytów.

Trzymane na nieoprocentowanym rachunku bankowym lub w przysłowiowej skarpecie oszczędności tracą swoją wartość w zastraszającym tempie. Wszystko za sprawą najwyższej od lat inflacji, czyli regularnego wzrostu cen w gospodarce. Jeśli rok temu włożyłeś do skarbonki kwotę 2000 zł, dziś wyjmiesz z niej dokładnie tyle samo, za trzymaną w dłoni kwotę kupisz jednak zdecydowanie mniej, niż kupiłbyś wtedy.

Chcesz ochronić pieniądze przed zgubnym wpływem inflacji? Załóż lokatę bankową

Najskuteczniejszym obecnie sposobem, aby ochronić pieniądze przez zgubnym wpływem inflacji, jest umieszczenie ich na lokacie terminowej. Dlaczego? Dzięki najwyższemu od lat oprocentowaniu (oprocentowanie lokat rośnie wraz ze stopami procentowymi) zgromadzone na lokacie oszczędności nie tracą tak drastycznie swojej wartości i same na siebie zarabiają — nawet wtedy, kiedy Ty śpisz. Decydującym czynnikiem, który bezpośrednio przedkłada się na to, ile zysku wygenerują, jest wysokość oprocentowania. Czym jest oprocentowanie lokaty?

Polecane  Lokaty to opcja także dla firm

Czym jest oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie lokaty to wyrażona procentowo wartość, która wskazuje, ile zysku przyniosą Twoje pieniądze w określonym odstępie czasu. W przypadku standardowej lokaty wskazywane przez bak oprocentowanie to oprocentowanie nominalne w skali roku. Jeśli będzie to np. 7%, właśnie taki odsetek zysku przyniosą Twoje oszczędności w ciągu roku (jeśli założyłeś lokatę na 3 lub 6 miesięcy, kwota zysku będzie oczywiście proporcjonalnie mniejsza). W zależności od poszczególnych wytycznych oprocentowanie może przybierać także inne rodzaje. Jakie?

Oprocentowanie stałe i zmienne lokaty

Ze względu na sposób naliczania odsetek oprocentowanie lokaty może przybierać charakter stały lub zmienny.

Oprocentowanie stałe to oprocentowanie, którego wartość przez całą długość okresu lokacyjnego pozostaje niezmienne, nawet pomimo wahania stóp procentowych (wartość stóp procentowych to kluczowy wskaźnik, który wpływa nie tylko na oprocentowanie kredytów bankowych z oprocentowaniem zmiennym, ale także lokat). Jeśli wybierzesz lokatę z oprocentowaniem stałym, będziesz mógł już na starcie wyliczyć, ile pieniędzy zarobią Twoje oszczędności. Co ważne — jeśli masz lokatę ze stałym oprocentowaniem, która przedłuży się automatycznie, po przedłużeniu jej oprocentowanie z pewnością się zmieni (z reguły na dużo niższe). Przed decyzją o przedłużaniu depozytu koniecznie zweryfikuj tę kwestię.

Lokata z oprocentowaniem zmiennym to lokata, której oprocentowanie zależy od zmian wartości stóp procentowych. Im wyższe stopy, tym wyższe odsetki, a co za tym idzie, także zyski. Jeśli sięgniesz po lokatę ze zmienną stopą procentową, możesz więc wygenerować mniejsze lub większe zyski. Wszystko zależy tu przede wszystkim od aktualnych oraz prognozowanych wartości stóp procentowych.

Polecane  Lokaty bankowe – rodzaje i definicje z nimi związane

Oprocentowanie nominalne i oprocentowanie netto

Oprocentowanie nominalne to oprocentowanie, które wskazują banki na stronach internetowych, w folderach reklamowych etc. Dotyczy ono wartości odsetek w skali roku. Co ważne, nie definiuje ono realnego zysku z inwestycji. Od wypracowanej kwoty należy bowiem odliczyć podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki w wysokości 19 procent. Analizując wysokość oprocentowania nominalnego, koniecznie zwróć uwagę, czy obowiązuje ono przez całą długość okresu lokacyjnego, czy przez jego część, czy dla całej lub jedynie części zdeponowanej kwoty. Często zdarza się, że nieświadomi klienci zakładają wysoko oprocentowany depozyt, a wysokie oprocentowanie obowiązuje wyłącznie przez miesiąc czy dwa — w dodatku wyłącznie dla niewielkiej kwoty.

Oprocentowanie netto określa wysokość zysków po odjęciu od kwoty odsetek 19-procentowego podatku Belki. W praktyce wskazuje więc, ile pieniędzy po zakończeniu umowy trafi na konto deponenta.

Oprocentowanie efektywne

Kolejnym rodzajem oprocentowania lokaty bankowej jest oprocentowanie efektywne podawane podobnie jak oprocentowanie nominalne — w skali roku). W przeciwieństwie do oprocentowania nominalnego uwzględnia ono efekt kapitalizacji odsetek, czyli dodawania wypracowanych zysków do kwoty kapitału celem zwiększenia podstawy naliczania kolejnych odsetek. Jeśli obliczysz oprocentowanie efektywne, dowiesz się, ile musiałoby wynieść oprocentowanie nominalne, aby zrównoważyć zysk wynikający z kapitalizacji odsetek. Podobnie jak oprocentowanie nominalne, także oprocentowanie efektywne nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie realne

Oprocentowanie realne, zwane także rzeczywistym, pozwala wyliczyć realną zyskowność depozytu przy uwzględnieniu inflacji. Mówiąc nieco prościej, to oprocentowanie netto skorygowane o aktualną wartość inflacji, która koniec końców obniża wartość wygenerowanych na lokacie zysków.

Polecane  Lokaty terminowe – czym są i czym kierować się przy wyborze

Lokata z najwyższym oprocentowaniem — czy zawsze okaże się najlepsza?

Nie ulega wątpliwości — oprocentowanie lokaty powinno być najważniejszym elementem determinującym wybór konkretnego produktu. Nie powinno być jednak jedynym. Aby lokata przyniosła odczuwalne (nie tylko dla portfela) zyski, wybierając produkt, warto zwrócić uwagę także na:

  • długość trwania umowy. Przez cały okres trwania umowy Twoje pieniądze będą zamrożone i nie będziesz mógł z nich korzystać. Choć wcześniejsze zakończenie umowy jest możliwe, niesie za sobą utratę wszystkich (lub zdecydowanej części) wypracowanych zyskó Zanim wybierzesz optymalny dla swoich potrzeb okres lokacyjny, zastanów się, na jak długo jesteś w stanie powierzyć bankowi swoje oszczędności, bez konieczności sięgania po nie;
  • możliwość założenia lokaty online. Jeśli jesteś fanem nowoczesnych technologii i nie rozstajesz się ze swoim smartfonem, sprawdź, czy wybrany przez Ciebie bank pozwala założyć depozyt online: wygodnie, bez konieczności wychodzenia z domu;
  • widełki w zakresie maksymalnych i minimalnych kwot. Każdy bank jasno wskazuje, jaką kwotę możesz zdeponować na lokacie. Jeśli masz do dyspozycji jedynie niewielką (np. 1000 zł) lub bardzo dużą (np. kilkaset tysięcy złotych), koniecznie sprawdź, czy mieścisz się w widełkach.

Źródło:

  • https://najlepszelokaty.pl/rodzaje-oprocentowania-lokat