Lokata bankowa: oprocentowanie stałe i zmienne

Lokaty bankowe to z jednej strony sposób na bezpieczne ulokowanie swoich oszczędności, z drugiej zaś sposób na to, aby je przynajmniej trochę powiększyć. W przypadku lokat terminowych banki stosują różne rodzaje oprocentowania, to od niego przede wszystkim zależy to, jak zysk przyniesie lokata. W przypadku lokat spotkamy się z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Czym one różnią się od siebie? Które przyniesie większe zyski?

Lokata ze stałym oprocentowaniem

Stałe oprocentowanie polega na tym, że jego wysokość nie zmienia się przez cały czas trwania depozytu. Jego wysokość będzie taka sama zarówno w dniu, w którym wydaliśmy dyspozycję założenia lokaty, jak i w tym dniu,w którym umowa wygaśnie. Lokatę ze stałym oprocentowaniem powinny wybrać osoby, które nie mają wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, które zakładając lokatę chcą po prostu, aby ich oszczędności były po prostu bezpieczne.

Lokata bankowa: oprocentowanie stałe i zmienne

Lokata ze zmiennym oprocentowaniem

Łatwo jest domyśleć się, że wysokość oprocentowania w tym przypadku ulega zmianom. Jak będzie się ono kształtować, kiedy będzie się ono zmieniać zależy między innymi od wysokości stóp procentowych. Leży to w gestii Narodowego Banku Polski. Wybierając lokatę z opracowaniem zmiennym nie przewidzimy ile na niej zarobimy. Nasz zysk będzie zależał bowiem od tego jakie w czasie jej trwania będzie oprocentowanie. Lokata ze zmiennym rozwiązaniem jest instrumentem finansowym, który można polecić osobom, którym temat funkcjonowania rynków finansowych jest na tyle bliski, że w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy sytuacja na nich przez dłuższy czas stabilna, czy ulegnie zmianie. To także oprocentowanie dla tych, którzy nie obawiają się trochę zaryzykować – gdy Narodowy Bank Polski obniży wysokość stóp procentowych, zysk z lokaty będzie mniejszy.

Polecane  Lokaty w banku

Stałe oprocentowanie lokaty terminowej to rozwiązanie dla ich właścicieli rozwiązanie najbardziej bezpieczne. Osoby, które chcą zarobić więcej za cenę pewnego ryzyka, chętniej wybierają lokatę ze zmiennym oprocentowaniem.