Lokata z funduszem – na czym polega? Czy warto ją założyć?

Jednym z najbardziej popularnych sposobów inwestowania nadwyżki posiadanych środków finansowych jest przelanie ich na lokatę. Obecnie jednak same lokaty mają bardzo niską stopę zwrotu. Dzieje się tak między innymi przez obecny kryzys gospodarczy i wysoką inflację. Mimo to wciąż lokaty, jako stabilne źródło dochodu i inwestycje obarczona niskim ryzykiem, są chętnie wybierane. Warto jednak zainteresować się lokatą z funduszem. Ten rodzaj inwestycji umożliwia nam zarobienie więcej na odsetkach, niż jest to możliwe w przypadku tradycyjnej lokaty. Na czym polega taka lokata?

Lokata z funduszem – dwa instrumenty finansowe połączone w jeden

Lokaty z funduszem to po prostu połączenie dwóch co do zasady różnych instrumentów finansowych umożliwiających inwestowanie. Łączymy tutaj bezpieczną lokatę depozytową z bardziej ryzykownym planem inwestycyjnym. Oba elementy z osobna klasyfikowane są jako bezpieczny i ryzykowny sposób obracania kapitałem. Jednak łącząc je w jeden produkt, można uzyskać krótkoterminową inwestycję o wyższej stopie zwrotu niż tradycyjna lokata. Sam zysk z lokaty może być bardzo różny, w zależności od tego, ile w nią zainwestujemy.

Aby skorzystać z takiej lokaty, należy jednakowo zlecić nabycie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym oraz otworzyć lokatę w kwocie, która nie jest wyższa niż kwota, za którą inwestor nabył jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Oznacza to, że trzeba skorzystać zarówno z nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, jak i założenia lokaty w tym samym dniu.

Polecane  Na czym polega lokata jednodniowa?

Każdy fundusz inwestycyjny ma określone minimum jednostek, jakie można kupić. Można kupić minimalną ilość lub zgodnie ze swoją analizą finansową nabyć ich więcej. Sama lokata jednak musi być założona na tę lub niższą kwotę, za jaką zostały kupione jednostki. Do tego nie może przekraczać kwoty 100 000 PLN. A zatem oznacza to, że zarówno jednostki kupione dla danego funduszu, jak i sama lokata powinny być na kwoty niższe od 100 000 PLN.

W jaki sposób działa lokata z funduszem?

Środki, które przeznaczamy na lokatę, są bezpieczne i wypracują oczekiwany zysk. Jednak środki wpłacone na zakup jednostek uczestnictwa w funduszu mogą przynieść zysk lub stratę. Dlatego też można powiedzieć, że ochronie podlega część kapitału przeznaczonego na inwestycję, a druga część objęta jest ryzykiem inwestycyjnym. Jednakże tym samym właśnie ta druga część może wypracować dodatkowy zysk na wyższym poziomie niż sama lokata. Właśnie dlatego najczęściej stosuje się podział środków 50:50, czyli po połowie na każdy z elementów inwestycji.

Jaki zysk uzyskamy z takiej lokaty?

Przyglądając się warunkom lokaty z funduszem, warto zauważyć, że w momencie podpisania umowy z bankiem, mamy jasną informację o zysku, który osiągniemy, zakładając lokatę. Może to być np. 7,7% w skali roku z lokaty. Znajomość wysokości oprocentowania lokaty pokazuje nam, ile właśnie z niej możemy otrzymać. Jednak podana wysokość oprocentowania będzie obowiązywać tylko klientów, którzy dotrzymają warunków umowy.

Polecane  Zerwanie lokaty przed czasem

A co z zyskiem z funduszu inwestycyjnego? Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak prosperuje dany fundusz. Inwestycja środków w zakup jednostek uczestnictwa funduszu może przynieść zysk nawet na poziomie kilkunastu procent w skali roku, ale nie musi. Fundusze to bardzo ruchome inwestycje, których wartość może wzrastać i spadać w zależności od tego, co dzieje się na rynku finansowym. Dlatego należy liczyć się z tym, że choć zysk może być wyższy niż ten wypracowany na lokacie, może też dojść do tego, że inwestycja zwróci się co do grosza lub jej wynik będzie ujemny.

Założenie lokaty z funduszem wiąże się również z poniesieniem kosztów. Przede wszystkim samo założenie lokaty jest bezpłatne. Dodatkowe koszty, które należy ponieść, dotyczą jej obsługi. Będą to między innymi prowizja pobierana od zainwestowanego kapitału, opłaty manipulacyjne, podatek od zysków kapitałowych – gdy inwestycja wypracuje zysk.

Sam podatek to tzw. podatek Belki w wysokości 19%, który naliczony jest od kwoty wypracowanego zysku. Zatem zarobiona z odsetek od inwestycji kwota będzie pomniejszona o prawie 1/5 ze względu na konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Dla kogo jest dedykowana lokata z funduszem?

Jak w przypadku każdej opcji inwestycyjnej proponowanej przez bank, tak i w wypadku lokat z funduszem trzeba być przede wszystkim osobą pełnoletnią. Dyspozycję założenia lokaty i zakupu jednostek udziału może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat, a tym samym ma pełną zdolność do czynności prawnych. Oczywiście też zainteresowana lokatą osoba musi posiadać minimalną wysokość kapitału, którą określa bank.

Polecane  Lokaty można negocjować

Istotne jest również, aby każda zainteresowana osoba rozumiała, czym są fundusze inwestycyjne i że z korzystaniem z instrumentów finansowych wiąże się ryzyko finansowe. Można więc spotkać się z tym, że osobom, które po raz pierwszy będą inwestować w fundusze inwestycyjne, zostanie przedstawiona do wypełnienia krótka ankieta inwestycyjna. W ten sposób nowy klient będzie mógł sprawdzić, czy ma odpowiedni poziom wiedzy w zakresie różnych produktów inwestycyjnych.

Czy warto założyć lokatę z funduszem?

To zależy. Każdy rodzaj inwestycji oszczędności dla jednej osoby może być korzystny, jak i niekorzystny. Wybierając lokatę z funduszem, możemy w prosty sposób zdywersyfikować inwestycję i podzielić kapitał na inwestycję bez ryzyka, jak i z ryzykiem inwestycyjnym. Można więc powiedzieć, że wybierając lokatę z funduszem, w najprostszy sposób z możliwych zaczynamy inwestycje w produkty, które mogą przynosić wysokie zyski, ale i straty.

Mimo to jest to dobry wybór, ponieważ kapitał powierzony na lokatę jest chroniony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 000 euro. Dlatego inwestowanie w lokatę można uznać za bezpieczne.

Natomiast inaczej jest w wypadku zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Te środki nie są chronione przez BGF. Dlatego bardzo dobrze trzeba zapoznać się z funduszami dostępnymi do inwestowania, jak i z ryzykiem utraty kapitału, a nie jedynie z potencjalnym zyskiem.

Źródła:

  • https://finanse.rankomat.pl/poradniki/lokata-z-funduszem/
  • https://www.santander.pl/klient-indywidualny/oszczednosci-i-inwestycje/lokata-z-funduszem
  • https://www.totalmoney.pl/artykuly/4386,lokaty,lokata-z-funduszem—czy-warto,1,1