Czym jest lokata terminowa? Jakie są jej rodzaje?

Inwestycja czy lokata – przed takim dylematem często stoją osoby, którym udało się zgromadzić określony kapitał. Obydwa rozwiązania mają bowiem swoje zalety.
Czym jest lokata terminowa, czym cechuje się to rozwiązanie i czy warto się na nie zdecydować?

Lokata terminowa – co to takiego?

Lokata bankowa to w pewnym sensie odwrócona pożyczka. Odwrócona, bo w tym przypadku to bank pożycza pieniądze od klienta. Umowa zawierana w tym celu określa okres, na jaki otwierana jest lokata terminowa, kwotę, którą klient przelewa na ten cel, a także oprocentowanie lokaty będące swego rodzaju wynagrodzeniem. Oprocentowanie w formie odsetek wypłacane jest klientowi po zamknięciu lokaty. Przez cały okres jej trwania środki są zamrożone – klient nie może więc nimi dysponować. Lokata terminowa to stosunkowo bezpieczny sposób na oszczędzanie. Wypłaty środków są bowiem objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto pamiętać jednak, że lokata służy nie tyle do pomnożenia majątku, ile raczej do ochrony środków pieniężnych przed inflacją, a więc spadkiem siły nabywczej.

Lokata terminowa i jej rodzaje – na jaką się zdecydować?

Lokata terminowa to nic innego jak lokata założona na określony w umowie czas. Po jego upływie lokata jest zamykana, a klientowi wypłaca się środki wraz z odsetkami. Warto wyróżnić jednak kilka rodzajów lokat terminowych. Najpopularniejszy podział obejmuje dwa typy lokat – lokata długoterminowa oraz lokata krótkoterminowa. Długoterminowa może być otwarta np. na rok, ale też na dłuższy okres, nawet od 2 do 5 lat. Lokata krótkoterminowa z kolei może zostać otwarta np. na 3, 6 lub 9 miesięcy. Niektóre banki oferują swoim klientom również lokaty o innym czasie trwania. Osoby poszukujące sposobu, by na lokacie zbudować zysk, powinny zwrócić uwagę na jej oprocentowanie. Obecnie tego typu depozyty oprocentowane są od ok. 1 do 7 procent w skali roku. Wysokość odsetek w dużej mierze zależeć będzie od czasu trwania lokaty. Lokata krótkoterminowa będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą przechować swój majątek, ale nie są gotowe zamrozić go na dłuższy czas. Lokata długoterminowa z kolei może być atrakcyjna dla tych, którzy zgromadzili spory kapitał i szukają sposobu, by uchronić go przed inflacją, a jednocześnie nie decydują się na dużą inwestycję w danym momencie.

Polecane  Lokaty krótko i długoterminowe – co lepsze

Inne rodzaje lokat to m.in. lokata rentierska kierowana szczególnie do klientów zamożnych, którzy są w stanie zamrozić majątek na dłuższy czas w zamian za regularne wypłaty odsetek, lokata strukturyzowana, w której część wpłaconego majątku lokowana jest w bezpiecznym instrumencie finansowym, a druga część w opcjach giełdowych, czy lokata progresywna, w której oprocentowanie rośnie w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Lokata terminowa – co po jej zakończeniu?

Jak wskazuje nazwa, lokata terminowa zawierana jest na określony czas, w którym bank zamraża środki klienta. Oprocentowanie to nie wszystko – podczas zakładania lokaty warto szczegółowo zaznajomić się z ofertą banku i zastanowić, która opcja będzie lepsza – depozyt odnawialny czy nieodnawialny. W przypadku lokaty nieodnawialnej po jej zamknięciu środki wraz z odsetkami przelewane są na rachunek właściciela. Jeśli jednak chodzi o lokatę odnawialną, po upływie terminu wskazanego w umowie lokata automatycznie jest otwierana ponownie, jednak oprocentowanie często jest niższe niż w przypadku pierwszej lokaty założonej przez klienta.

Źródła:

  • https://najlepszelokaty.pl/lokata-bankowa-terminowa
  • https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/
  • https://porownaj-lokaty.pl/lokaty-bankowe-czym-sa-i-jakie-sa-ich-rodzaje/