Czym jest lokata strukturyzowana? Czy warto ją założyć?

Instrumenty bankowe dają nam możliwości zaciągania zobowiązań, jak i inwestowania wolnych środków. Mając oszczędności, warto nimi obracać, aby uchronić się choć częściowo przed negatywnym skutkiem inflacji. Wybierając inwestycje, dobrze jest zacząć od tych najbezpieczniejszych, które oferują gwarantowany zysk. Jedną z takich opcji jest lokata. Obecnie istnieje wiele różnych rodzajów lokat, które mogą nam dawać zysk nawet z małej inwestycji. Jaka lokata jest najlepsza?

Czym jest lokata?

Lokata bankowa to powierzenie bankowi określonej ilości środków pieniężnych na określony w umowie czas, które zostaną powiększone o wysokość odsetek. Każda lokata bankowa jest oprocentowana, ale sama wysokość oprocentowania jest uzależniona między innymi od wysokości stóp procentowych. Lokaty mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Ważne jest, aby wiedzieć, że samo oprocentowanie podawane jest w skali roku. Oznacza to, że nawet jeśli lokata ma trwać 3 miesiące, to oprocentowanie i tak będzie podane w skali roku.

Wybór lokaty jest rozsądnym posunięciem, jeśli chcemy bezpiecznie inwestować środki finansowe lub dopiero zaczynamy oszczędzanie i chcemy poznać opcje pozwalające na pomnażanie wolnych środków, bez narażania się na nietrafione inwestycje. Dlaczego można powiedzieć, że lokaty są bezpieczne? Między innymi dlatego, że wypłata środków do kwoty 100 000 euro jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mamy więc pewność, że inwestując w lokaty do wysokości tej kwoty, nawet jeśli na rynkach finansowych, a co za tym idzie – w banku, który wybraliśmy, coś się stanie, to i tak dzięki BFG otrzymamy zainwestowane środki z powrotem.

Polecane  Od czego zależy oprocentowanie lokat bankowych?

Lokata strukturyzowana – coraz popularniejszy wybór inwestorów

Jedną z często wybieranych lokat jest lokata strukturyzowana. Składa się ona z dwóch części, które są inwestowane w różny sposób, przez co mamy szansę na wyższy zysk, niż zawierając umowę o tradycyjną lokatę terminową. Można więc powiedzieć, że lokata strukturyzowana daje nam podwójne szanse na zysk z lokaty, a jednocześnie jest prostą inwestycją.

Środki wpłacane na lokatę strukturyzowaną są dzielone na dwie części. Pierwsza z nich to tradycyjna lokata terminowa, która jest oprocentowana tak jak standardowe lokaty, a zatem jest to bezpieczna opcja inwestycyjna, dająca stabilny zysk.

Druga część środków inwestowana jest na rynkach finansowych w ramach zakupu instrumentu pochodnego, np. opcji. Jednakże z tej części inwestycji można osiągnąć dużo większy zysk niż tylko ze środków powierzonych na lokatę. Oczywiście ta inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego banki nie gwarantują konkretnego poziomu zysku, w przeciwieństwie do środków powierzanych na standardową lokatę.

Szansa na zwrot z inwestycji wraz z zyskiem jest jednak duża. Istotne jest, aby dobrze zainwestować w instrument pochodny i mieć ustaloną strategię inwestycyjną, która pozwoli na wypracowanie zaplanowanego zysku. Warto zauważyć, że istnieją lokaty z ochroną kapitału przez cały okres trwania umowy. A zatem kapitał, który jest przeznaczony na inwestycje, jest chroniony w 100%. Jeśli nie rozwiążemy umowy o lokatę przedwcześnie, nawet jeśli druga opcja inwestycyjna przyniesie straty, to my i tak otrzymamy zwrot zainwestowanego kapitału.

Polecane  Jakie czynniki wpływają na atrakcyjność lokat bankowych?

Lokata strukturyzowana a ryzyko inwestycyjne

Banki oferują wiele różnych lokat, które pozwalają na bezpieczne lokowanie kapitału i wypracowanie zysku. Co jednak przemawia za założeniem lokaty strukturyzowanej? Potencjalny zysk. Nie da się zaprzeczyć, że zwyczajne lokaty terminowe mają oprocentowanie na poziomie kilku procent, co może nie być satysfakcjonujące. Jednakże jest to stabilny zysk, a także jeden ze sposobów na obronę wartości posiadanych środków przed negatywnym wpływem inflacji.

W ramach lokaty strukturyzowanej otrzymujemy aż dwie możliwości zainwestowania wolnych środków. Jedna z nich daje bezpieczny zysk, który będzie niewielki w porównaniu do możliwości zysku z innych opcji. Druga wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, ale powierzając tę operację bankowi, można liczyć na fachowe zarządzanie wpłaconymi środkami i inwestycję w instrumenty finansowe, które pozwolą na osiągnięcie potencjalnego zysku, a zminimalizowanie ryzyka.

Dlatego też lokaty strukturyzowane są lokatami długoterminowymi, ponieważ nawet jeśli w początkowym okresie inwestycja się nie rozwija, w dłuższym czasie może ona nam przynieść dobry wynik finansowy. Zawsze warto mieć jednak świadomość, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Czy w wypadku innych instrumentów ryzyko jest większe? Istnieje wiele sposobów na inwestowanie, które są objęte większym ryzykiem straty, ale też potencjalnie dają większą możliwość zysków. Trzeba jednak wiedzieć, że aby inwestować w bardziej ryzykowne opcje, należy mieć ogromną wiedzę, umieć analizować na bieżąco sytuację rynkową nie tylko w kraju, ale i na świecie, i do tego mieć trochę szczęścia. Zdając się na bank w prowadzeniu inwestycji w opcje, w ramach lokaty strukturyzowanej, ograniczamy ryzyko do minimum. Nadal taka inwestycja jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, ale prowadzona jest przez bank, w którym pracują doświadczeni inwestorzy, odpowiadający za nasze środki.

Polecane  Lokata bankowa na czas dłuższy czy krótszy?

Lokata strukturyzowana – zalety i wady

Lokaty jako instrumenty inwestycyjne mają wiele zalet. Ich główną wadą może być jednak stosunkowo niskie oprocentowanie w porównaniu do innych instrumentów finansowych, do jakich mamy dostęp za pośrednictwem banku. W praktyce lokaty chronią nasze środki przed inflacją, ale realnie nie jest to całkowita ochrona.

Inaczej może działać lokata strukturyzowana, ponieważ daje nam możliwość i bezpiecznego ulokowania środków i zainwestowania, a więc nie utracimy możliwości uzyskania dużego zysku z lokaty ani też nie musimy się martwić o realną ochronę środków w czasie wzrostu inflacji. Jednak tutaj jako minus można wymienić ryzyko inwestycyjne. Czy naprawdę trzeba się go obawiać? Jeśli wybierzemy lokatę ze 100% nominalną ochroną kapitału, w najgorszym wypadku nic nie zarobimy. W najlepszym osiągniemy założony zysk i będziemy cieszyć się z dobrej inwestycji.

Źródła:

  1. https://www.sii.org.pl/15793/edukacja/abc-inwestora/lokaty-strukturyzowane-oszczedzanie-i-inwestowanie-w-jednym-z-jednym-duzym-ale.html
  2. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/
  3. https://www.santander.pl/select/inwestycje/lokaty-strukturyzowane