Zakładamy lokatę bankową

Na odkładanie nawet bardzo małych sum decyduje się niewiele osób w naszym kraju. Ci, którzy to robią po pewnym czasie decydują się na założenie lokaty bankowej. Lokata jest bardzo popularnym sposobem odkładania oszczędności.

Jak założyć lokatę?

To bardzo proste – wystarczy wybrać bank i złożyć odpowiednią dyspozycję.  Lokatę bankową można założyć nie tylko składając osobistą wizytę w oddziale wybranego banku. W większości z nich, tak jak na przykład w Santander Consumer Bank dyspozycję można złożyć również przez internet. Lokatę można założyć również przez telefon.

Zakładamy lokatę bankową

Jakie jest oprocentowanie?

Warto wiedzieć, że zależy ono od wysokości wkładu i czasu trwania lokaty. Tylko w przypadku lokat o najdłuższym terminie (36 miesięcy) można liczyć na oprocentowanie około 2,6 procent. Warto też pamiętać o tym, że banki ustalają minimalny wkład założenia lokaty. Najczęściej jest to kwota 1000 złotych. Zdarza się także, że banki ustalają maksymalną wysokość wkładu w przypadku, gdy lokata zakładana jest przez internet. W niektórych bankach zakładając lokatę przez internet można otrzymać wyższe odsetki – wybierając lokatę według kryterium oprocentowania warto o taką możliwość pytać.

O tym musisz wiedzieć

Podejmując decyzję o zdeponowaniu oszczędności na lokacie bankowej musimy zastanowić się, na jaki czas w naszym przypadku będzie najkorzystniej to zrobić. Przedwczesne wydanie dyspozycji o wypłacie środków z lokaty może bowiem oznaczać, że stracimy część albo wszystkie nawet odsetki. Sytuacja druga zdarza się najczęściej. Zakładając lokatę zwróćmy uwagę na sposób w jaki bank kapitalizuje odsetki, czyli dolicza zysk do kapitału początkowego. Kapitalizacja odsetek może następować codziennie, co miesiąc, kwartalnie, półrocznie, rocznie. Dla naszych oszczędności najlepiej jest, gdy odbywa się jak najczęściej.

Polecane  Krótki-, czy długi termin, czyli o rodzajach lokat bankowych

Lokata to bezpieczny sposób trzymania oszczędności. Chroni je Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy bank straci płynność finansową, zwrot środków do 100 000 w złotówkach gwarantuje Fundusz.