Trzy najważniejsze cechy lokat bankowych

Chociaż lokaty bankowe to na pewno niespecjalnie skomplikowany produkt bankowy, trzeba się im dobrze przyjrzeć i wybierać świadomie, by maksymalnie wykorzystać swoje pieniądze. Jakie konkretnie elementy powinny być poddawane ocenie?

Wysokość odsetek

Dla wielu osób bezwzględnie najważniejszą cechą każdej lokaty są odsetki, jakie można uzyskać za pozostawienie pieniędzy na lokacie przez określony czas. Jest to po prostu zarobek, jaki można uzyskać. Porównanie tego elementu może być stosunkowo skomplikowane ze względu na sposób konstruowania niektórych lokat, ale zawsze po prostu powinniśmy pytać oferenta lokaty, ile dokładnie pieniędzy trafi na nasz rachunek za każde tysiąc złotych powierzone bankowi. Nie ma tutaj nic specjalnie skomplikowanego, jeśli już dotrzemy do tej jasno określonej liczby.

Czas trwania lokaty

Czas trwania lokaty to okres, przez który nasze pieniądze nie powinny być ruszane z banku. Wysokość ostatecznie wypłaconych odsetek jest dzisiaj skorelowana z czasem lokaty w sposób zwykle dość skomplikowany, ale naszym wyznacznikiem powinien być pełny czas lokaty, po którym dobiega ona końca. Tak zdefiniowany okres jest łatwy do porównywania pomiędzy różnymi propozycjami i można go uznać za czas, w którym nasze pieniądze będą zamrożone. W praktyce oczywiście dostęp do pieniędzy jest zawsze, ale wiąże się to z kosztami.

Warunki wcześniejszych wypłat

Wiele banków oferuje dzisiaj skomplikowane lokaty bankowe, w ramach których warunki ich wcześniejszego zerwania są dostosowywane w sposób korzystny dla klienta i banku. Bankowi zależy, by klient trzymał pieniądze jak najdłużej, a odmawianie mu odsetek za wcześniejsze zerwanie lokaty powoduje, że w ogóle nie będzie skłonny do zostawiania swoich pieniędzy. W takim wypadku powstają mechanizmy powodujące, że w pierwszym miesiącu odsetki są niewielkie, w drugim są większe, w trzecim jeszcze większe, a im bliżej końca czasu umowy lokaty, tym oprocentowanie jest większe. W ostatnim miesiącu zarabia się kokosy, chociaż w pierwszych się wręcz traciło, co razem daje dobry zysk.

Polecane  Trzy największe zalety lokat bankowych