Lokaty i rachunki oszczędnościowe

Lokaty bankowe są niezwykle popularnym środkiem oszczędzania, ale też zarabiania pieniędzy. Jednak część klientów banków woli swoje pieniądze lokować na rachunkach oszczędnościowych. Jaka jest różnica między tymi dwoma instrumentami bankowymi?

Podstawowa różnica tkwi w dostępności środków finansowych

Na rachunek oszczędnościowy środki możemy wpłacać w każdej chwili podczas oszczędzania. Na lokaty pieniądze wpłacamy tylko raz. Dlatego decydując się na lokatę, musimy dużo staranniej przemyśleć, ile pieniędzy chcemy zainwestować i na jak długo możemy je zostawić w banku. Bardzo ważny jest okres zamrożenia środków finansowych, gdyż pieniędzy z lokaty wypłacić nam przed upływem określonego w umowie terminu nam nie wolno. Jeśli to uczynimy, to najpewniej stracimy wszystkie już wypracowane odsetki lub przynajmniej jakąś ich część. W przypadku rachunku oszczędnościowego środki możemy wypłacić już zazwyczaj po miesiącu oszczędzania. Jednak operacja ta ma charakter jednorazowy. Każda kolejna wypłata oznacza poniesienie kosztów operacyjnych na rzecz banku. Wypłata taka może nas nawet kosztować kilkanaście złotych. Oznacza to w praktyce, że jeśli zbyt często będziemy uszczuplać swój kapitał zgromadzony na rachunku oszczędnościowym, to okażę się, że w kosztach operacyjnych zapłaciliśmy więcej pieniędzy do banku, niż de facto udało nam się zarobić na oszczędzaniu.

Te zasadnicze różnice między lokatą a rachunkiem oszczędnościowym determinują sposób oszczędzania, a tym samym odbiorcę danego instrumentu bankowego

Lokata jest zatem kierowana do osób, które posiadają pewien kapitał i są w stanie obyć się bez niego przez określony, deklarowany przez siebie okres czasu. Rachunek oszczędnościowy jest zaś adresowany do tych klientów banku, którzy chcą oszczędzać, podejrzewają, że dane środki finansowe nie będą im przez pewien czas potrzebne, ale nie mają co do tego całkowitej pewności i tym samym chcą się zabezpieczyć na ewentualność dokonania wypłaty z konta, bez ryzyka utraty wszelkie zgromadzonych już oszczędności.

Polecane  Oprocentowanie lokat bankowych – rodzaj i wysokość