Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu lokaty bankowej?

Lokaty bankowe pozwalają na gromadzenie dodatkowych oszczędności przez udostępnienie bankowi na czas określony naszego kapitału. Zyski z ich tytułu osiągamy dzięki odsetkom od środków wypłacanych na końcu lub w ramach okresowej kapitalizacji. Na rynku możemy spotkać wiele banków oferujących lokaty bankowe o różnych parametrach. Kiedy lokata będzie najlepszym rozwiązaniem i na co powinniśmy zwrócić uwagę przy jej zakładaniu?

Lokata bankowa – dla kogo?

Lokata bankowa to produkt bankowy, który pozwala na wypracowanie w prosty sposób dodatkowych zysków, w bezpieczny sposób. Jest ona zatem idealnym rozwiązaniem wówczas, gdy nie chcemy ponosić zbędnego ryzyka inwestowania. Środki z lokaty wracają bowiem każdorazowo po zakończeniu okresu jej trwania lub też zerwaniu z naszej strony. W tym drugim przypadku możemy jedynie utracić część lub całość odsetek. Co więcej, jeśli bank, w którym mamy lokatę, będzie miał problemy finansowe i ogłosi upadłość i tak możemy liczyć na odzyskanie środków z naszej lokaty. W ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwracane są bowiem zobowiązania banków w stosunku do klientów do wysokości nieprzekraczającej aż 100.000 euro.

Lokaty bankowe – podstawowe parametry

Podstawowym parametrem każdej lokaty bankowej, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest  jej wysokość oraz rodzaj oprocentowania. Takie oprocentowanie określa kwotę zysku z lokaty. Im jest ono wyższe, tym na większą kwotę odsetek, pomniejszonych o podatek od dochodów kapitałowych (w wysokości 18%), możemy liczyć po zakończeniu okresu, na który została taka lokata zawarta. Co więcej, dostępne są dwa rodzaje oprocentowania lokaty bankowej – stałe lub zmienne. W przypadku oprocentowania stałego nie zmieni się ono w trakcie całego okresu trwania lokaty. Jeśli jednak zdecydujemy się na lokatę z oprocentowaniem zmiennym – będziemy musieli wziąć pod uwagę potencjalny spadek lub wzrost oczekiwanych na początku umowy zysków, w zależności od tego, jak będzie się kształtować część zmienna lokaty (uzależniona np. od stawki WIBOR3M). Oprocentowanie może mieć także charakter progresywny, a więc wzrastać w trakcie trwania depozytu. Banki oferują przy tym możliwość skorzystania ze specjalnie podwyższonego oprocentowania od nowych środków oferowanych ponad wolumen środków zgromadzonych do tej pory na należących do nas rachunkach lokat terminowych. Równie ważny jest okres trwania lokaty. Możemy się spotkać z lokatami krótkoterminowymi (do 6 miesięcy), średnioterminowymi (od 6 do 12 miesięcy), jak i długoterminowymi (powyżej 12 miesięcy). Im dłuższy okres trwania lokaty, tym na wyższe oprocentowanie ze strony banku możemy liczyć. To dlatego warto zawsze rozpatrzyć pozostawienie środków na lokacie na dłuższy okres. Istotna przy wyborze lokaty bankowej jest ponadto wysokość minimalnej oraz maksymalnej kwoty wkładu na depozyt. Minimum to w takim przypadku kwota około kilkuset złotych, a maksimum – kilkaset tysięcy złotych. Przykładowo, jeśli chodzi o Santander Consumer Bank – bank od kredytów, widełki wynoszą od 1.000 do 400.000 złotych, przy możliwości zastosowania automatycznego przedłużenia lokaty na tę samą kwotę i okres.  Wreszcie warto również wymienić taki istotny parametr, jak tryb kapitalizacji odsetek. W bankach bardzo często stosowana jest jednorazowa kapitalizacja odsetek na zakończenie okresu depozytu pieniężnego. W takiej sytuacji odsetki dopisywane są do kapitału na depozycie dopiero w ostatnim dniu okresu lokaty, po ich pomniejszeniu o podatek od zysków kapitałowych. Może się jednak zdarzyć, że bank zaoferuje nam częstszą kapitalizację lokat, np. raz na jeden miesiąc. W takim przypadku kapitał, który jest złożony na lokacie, zostanie automatycznie podwyższony o dopisane odsetki. W związku z tym w kolejny miesiącu będą one obliczane już od podwyższonej kwoty bazowej. Efektem tego będzie większy zarobek w porównaniu z podobną lokatą z kapitalizacją na koniec jej okresu lub z taką o nieco niższym oprocentowaniu. Ostatnią istotną kwestią jest możliwość zakładania i obsługi lokaty terminowej w całości internetowo. Taką możliwość także oferuje Santander Consumer Bank – bank od kredytów.

Polecane  Zerwanie lokaty przed czasem

Gdzie porównamy lokaty?

Lokata bankowa jest dostępna w ofercie większości polskich banków. Ich porównywanie przez przeglądanie informacji na stronach internetowych, telefonicznie lub przez wizytę w oddziale banku może być jednak czasochłonne. Powinniśmy w takim przypadku skorzystać z porównywarek lokat bankowych dostępnych online. Znajdziemy na nich aktualizowane na bieżąco oferty, które pozwolą na wybranie banku, który zaproponuje nam najkorzystniejsze w danej chwili rozwiązanie, biorąc pod uwagę oczekiwane zyski przy określonym okresie trwania i wysokości lokaty. Rankingi lokat aktualizowane są na bieżąco, niemal każdego dnia, na podstawie informacji ze strony banków, jak i klientów, co pozwala na dokładne odzwierciedlenie sytuacji na rynku bankowym. Jest to bardzo istotne w kontekście ulegających nieustannym zmianom stóp procentowych, które mają znaczący wpływ na oprocentowanie lokat.

Źródła:

https://pieniadze.rp.pl/portfel-inwestycyjny/art17422511-na-co-zwrocic-uwage-wybierajac-lokate

https://direct.money.pl/artykuly/porady/na-co-zwrocic-uwage-przy-wyborze-lokaty