Promocje bankowe związane z lokatami

Obecna wysokość stóp procentowych oraz ogólny, stosunkowo niski poziom inflacji przekładają się na niezbyt imponującą wysokość oprocentowania lokat bankowych oferowaną przez banki. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy czy też osoby poszukujące możliwości oszczędzania swoich środków powinni poszukiwać innych sposobów.

Podstawowe lokaty nadal powinny znaleźć się w każdym portfelu inwestycyjnym, chociażby w celu odpowiedniej dywersyfikacji zainwestowanych w ten sposób środków. Oprócz zwykłych lokat bankowych do swojej dyspozycji mamy także liczne promocje, na ogół podwyższające proponowane przez bank oprocentowanie lokaty.

Typowa promocją są lokaty na nowe środki, z których skorzystać mogą zarówno dotychczasowi jak i zupełnie nowi klienci w danym banku. Wymogiem jest oczywiście wpłata na taką lokatę środków ponad saldo na określony przez bank w danym momencie dzień. Poza tym taka lokata nie będzie niczym różnić się od zwyczajnej lokaty bankowej.

Do swojej dyspozycji mamy także specjalne lokaty o znacznie podwyższonym poziomie oprocentowania, zwykle przewyższającym nawet 2-3 krotnie podstawowe oprocentowanie oferowane na lokaty bankowe. Taka lokata bankowa może być bardzo korzystnym produktem, ale wymaga także dodatkowego zainwestowania środków na wskazany przez bank produkt inwestycyjny czy też wybrany produkt z określonej grupy inwestycyjnego.

Promocje bankowe związane z lokatamiPrzeważnie będą to specjalne ubezpieczenia inwestycyjne lub inwestycje bezpośrednio w fundusze. Wymogiem będzie tutaj zainwestowanie takiej samej kwoty na produkty inwestycyjne oraz na promocyjną lokatę. Trzeba liczyć się wtedy jednak z ryzykiem inwestycyjnym, aczkolwiek możliwe jest wykupieni ubezpieczenia chroniącego przed utratą zainwestowanych do tej pory środków. Przygotować należy się także na dłuższy horyzont inwestycyjny.

Polecane  Dobra oferta lokat bankowych

Tego rodzaju produkty mogą przynieść zyski, ale na ogół dopiero w dłuższej perspektywie inwestycyjnej. Sama lokata natomiast może być zaproponowana na okres stosunkowo krótki. Przy lokatach promocyjnych będzie to maksymalnie jeden rok, a częściej kilka miesięcy, w których faktycznie otrzymamy podwyższone oprocentowanie.