Zmiany w programie TurboKARTY – nowe zwroty za zakupy

Karty kredytowe pozwalają na uzyskanie premii za zakupy. Wystarczy tylko, że spełnimy ściśle określone warunki. Przykładem takiego produktu jest TurboKARTA od Santander Consumer Bank – Bank od kredytów. Zasady uzyskania premii, jak i rodzaj zakupów, za które ona przysługuje, podlegają w jej przypadku stałej aktualizacji. Pozwala to na maksymalne spełnienie naszych oczekiwań.

Zwroty za zakupy kartą kredytową – na jakie rodzaje premii możemy liczyć?

Przy transakcjach dokonywanych kartą kredytową możemy skorzystać ze zwrotów za wydatki określonego rodzaju, w ściśle określonych punktach. Tak samo jest w przypadku TurboKARTY od Santander Consumer Bank – Bank od kredytów. Obecnie, po zmianach w programie, pozwala ona na uzyskanie premii za zakupy w:

  • samodzielnych myjniach samochodowych – 5% wartości zakupów,
  • restauracjach i przy zamawianiu jedzenia online – 3% wartości zakupów,
  • na stacjach paliw (kupując paliwo i inne produkty) – 1% wartości zakupów.

Takie transakcje stanowią ważną część naszych comiesięcznych wydatków, stąd też TurboKARTA jest produktem, który może zapewnić duże oszczędności, przy spełnieniu kryteriów banku.

Warunek naliczenia premii

Aby uzyskać premię za zakupy, musimy spełnić określone warunki narzucone przez bank. Przy karcie kredytowej TurboKARTA takim warunkiem jest terminowa spłata wymaganej minimalnej kwoty, przesyłanej w zestawieniu transakcji płatniczych z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Niespełnienie tego warunku skutkuje zawieszeniem naliczania premii do czasu dokonania spłaty zaległości. Z takim zawieszeniem możemy mieć jednak także do czynienia w przypadku zablokowania rachunku karty z innych powodów.

Polecane  Lokata czy konto oszczędnościowe, czyli jak zacząć oszczędzanie?

Wysokość naliczonej przez Santander Consumer Bank – Bank od kredytów, premii widoczna jest w zestawieniu transakcji za poprzedni okres rozliczeniowy. Wystarczy tylko, że odszukamy nagłówek „Twoje oszczędności”, by zobaczyć, jakiej wysokości premia została nam naliczona.

Premia a anulowanie transakcji

W przypadku, w którym dokonujemy korekty transakcji, np. w ramach reklamacji, naliczona w ramach karty kredytowej premia zostaje anulowana w miesiącu takiej korekty. Powiększa to saldo zadłużenia lub zmniejsza nadpłatę na karcie.

Maksymalny limit premii

Programy premiowe w kartach kredytowych obwarowane są określonymi limitami. Tak samo jest w przypadku TurboKARTY. Wartość premii wynosi tutaj maksymalnie 30 zł. Taka premia naliczana jest jednorazowo, w jednym okresie rozliczeniowym (czyli w ciągu miesiąca), przy czym przy większych wydatkach jej nadwyżka nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe. Sumarycznie, w ciągu roku, przy korzystaniu z TurboKARTY możemy zatem zyskać nawet 360 złotych. Przykładowo, biorąc pod uwagę regulamin zwrotów, taką premię zrealizujemy w większej części, wydając w danym miesiącu:

  • 100 złotych na myjni (5 zł premii),
  • 400 złotych w restauracji (12 zł premii),
  • 400 złotych na paliwo i inne wydatki na stacji benzynowej (4 zł premii).

TurboKARTA to zatem idealny produkt dla osób zmotoryzowanych oraz tych, które lubią się stołować w restauracjach czy też zamawiają często dania na wynos. Dzięki uzyskanym w ten sposób oszczędnościom możemy zwiększyć swoje wydatki w tych kategoriach, czy też przeznaczyć pieniądze na inne, bieżące potrzeby.

Polecane  Czym jest procent składany i jak wpływa na zyski z oszczędności?

Premia za zakupy a podatek

Premia przyznawana w ramach korzystania z TurboKARTY jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że jest ona wypłacana w kwocie brutto, bez potrąceń. Nie musimy się zatem obawiać o to, że zyskamy mniejszą premię niż zakładaliśmy, czy też będziemy zobowiązani do samodzielnego przygotowania określonych deklaracji podatkowych.