Oprocentowanie lokat jest w miarę stabilne

Na przestrzeni lat oprocentowanie lokat nie zmienia się znacznie. Jest to instrument finansowy o bardzo stabilnej konstrukcji. W tym momencie na pewne wiele osób bardzo się zdziwiło, zwłaszcza osoby trochę starsze, które pamiętają czasy, kiedy lokaty bankowe posiadały oprocentowanie liczone w dziesiątkach procent. Jak w związku z tym można mówić, że lokaty bankowe posiadają stałe oprocentowanie? Oprocentowanie jest stałe, ale w sposób względny, nie bezwzględny.

Typowe oprocentowanie lokat bankowych

Dzisiaj oprocentowanie lokat bankowych na pewno nie jest imponujące. Wynosi ono dosłownie kilka procent i zazwyczaj jest na takim poziomie, że po zakończeniu okresy lokaty na naszym koncie pojawiają się środki tylko nieznacznie większe od tych, które tam były przed założeniem lokaty. Niedługo po transformacji systemowej w naszym kraju można było pełno ofert lokat, dzięki którym możliwe było podwojenie swojej gotówki na lokacie w czasie dwóch lat, a początkowo znacznie szybciej. Na tej podstawie można by wnioskować, że oprocentowanie lokat było kiedyś znacznie wyższe i jeśli popatrzeć na wartości nominalne, tak było faktycznie. Sęk w tym, że takie pojmowanie sprawy wcale nie jest prawidłowe, ponieważ lokaty bankowe powinny być odnoszone do wartości pieniądza, a nie do cyferek na koncie lokaty.

Oprocentowanie i inflacja

Jakie jest zatem właściwie spojrzenie na lokaty bankowe i ich oprocentowanie? Należy rozpatrywać tę kwestię łącznie z inflacją. Jeśli bowiem inflacja w danym roku wynosi 100%, po roku nasze pieniądze będą warte o połowę mniej. Oprocentowanie lokaty na poziomie 100% sprawi, że tak naprawdę nie zyskujemy nic. Jeśli inflacja wynosi 1%, jak to mniej więcej jest w ostatnim czasie, oprocentowanie na poziomie zaledwie 2% nie tylko pozwala na odzyskanie pieniędzy utraconych z powodu inflacji, ale także prowadzi do tego, że nasze oszczędności będą warte odrobinę więcej. W całym okresie istnienia lokat oprocentowanie było ustalane w taki sposób, by taki niewielki zysk zawsze istniał niezależnie od poziomu inflacji.

Polecane  Lokaty w bankach – czy to się opłaca